Предложи личност

Ренета Инджова

Искам да управляват България,хора умни и човеколюбиви,а не крадци,мошенници и особи презиращи българите.Най-вече честни!
Искам да гласувам доверието си на политици,които защитават интересите на България и българите,а не на НАТО,ЕС,САЩ или извънземните.....
Искам народът ни,пак да е щастлив и обединен!Искам децата ни да се върнат в Родината ни!

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ЕлзаМаринова shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base