Предложи личност

Юлиян Атанасов Чолаков

Председател на СОПА (Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията). Хората, който са протестирали във Варна сигурно са го виждали. Човек с активна гражданска позиция и значителен опит, който не търси изява и публичност на всяка цена.

6 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Дан shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base