Предложи личност

порф. Янко Николов Янков-Вельовски

Проф. по политология. Един от явните антикомунисти в България. Политически затворник преди 44-та. Човек с изключителна воля, упоритост и желание за демократично развитие на страната.

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Дан shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base