Предложи личност

Кристалина Георгиева

41 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

3 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Една жена която е постигнала доста извън дебилният свят на шуробаджанащината която цари в България - притежава знания, опит и решителност да работи за дадена кауза - надявам се че и работата и като еврокомисар където тя се сблъсква с човешките нещастия всеки ден са развили общочувешките чувства които липсват на наще управници

  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Протеже на МВФ и Световната банка, които онищожават България от години!

Feedback and Knowledge Base