Идеи - Citizen.BG

Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Вие сте използвали всичките си гласове и няма да можете да публикувате нова идея, но все още можете да търсите и коментирате вече публикуваните идеи.

Има два начина, за да получите повече гласове:

  • Когато администратора затвори една идея, за която сте гласували, Вие ще получите гласовете за тази идея обратно.
  • Можете да премахнете гласовете си от идеята, която подкрепихте.
  • За да видите идеите, за които вече е гласувано, изберете "Обратна връзка" филтър и изберете "Моите отворени идеи".
(Мислене…)

Въведете Вашата идея и ние ще потърсим дали вече не е предложена от друг.

Ако вече съществува подобна идея, можете да подкрепят и да го коментирам.

Ако тя не съществува, можете да публикувате Вашата идея, така че другите да го подкрепят.

Въведете Вашата идея и ние ще потърсим дали вече не е предложена от друг.

Трябва да влезете, за да видите Вашите обратни връзки.

влезте
Проверка!
(мислене ...)
Reset
или да влезете в
  • facebook
  • google
Влезли сте като (Излизане)
  • Не виждате вашата идея?

Обратна връзка и база от знания