Идеи - Citizen.BG

 1. Премахване на партийните субсидии

  Ако няма нито една масово одобрявана партия в момента, защо трябва да получават държавни пари? Не искаме повече пропаганда, искаме реална промяна. Нима има по-добър начин да накараш хората да ти се доверят?

  17 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Президентска република или просто повече власт на това уж непартийно лице

  Исторически факт, че при еднолично управление нещата са ставали по друг начин. Като законова рамка ще ограничава това лице от диктатура и тоталитаризъм. Не мисля, че е обидно, просто сме такава нация, което се доказва и с изявеното лидерство в съществуващите партии.

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Да се вземат спешни мерки за облекчаване на регулациите за най-малкия бизнес

  Прекалената регулация от различните институции, която е необходима за големи индустриални предприятия, убива малкия бизнес и производство. Това важи за всички сфери на предприемачеството, но аз предлагам някои промени в сфери, в които имам непосредствен опит и наблюдения:

  1. Либерализиране на свободните продажби между малки фермери и граждани. Сега съществуващата наредба НЕ работи. Както в цяла Европа, малките фермери могат да предлагат ръчно и домашни приготвена храна и домашно отгледани продукти на местни фермерски базари и хранителни кооперативи. Изискванията да бъдат минимални (етикет, основна хигиена, здравен статус). Така или иначе продажбите са на основа на доверие, а не на реклама.

  85 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Мажоритарни избори за министър-председател и вицепремиери

  В момента парламентарните ни избори интегрират вота за законодателна власт (депутати) с вота за изпълнителна власт (министър-председател и кабинет). Това води до сливане на тези две власти, което по принцип всъщност трябва да се избягва. Така се стигна и до абсурдната ситуация в Орешарски за премиер. А уж най-основният принцип в демокрацията е този за разделение на властите. Затова ще е по-добре да гласуваме мажоритарно за министър-председател (както в Америка се гласува за президент) с един до трима вицепремиери. И нека има два тура на изборите.
  Отделно нека се въведат мажоритарни избори за депутати. Предлагам и в зависимост от населението…

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Всяко политическо решение, с което се занимават в парламента да се подлага на гласуване и извън него. Например тук.

  Политиците живеят в друг свят. Далеч от избирателите си. Да ги върнем на земята. Едно обвързано с личната репутация гласуване е начин за:
  1) автоматично филтрираме важните за нас гражданите теми от маловажните. Нали ние им плащаме да седят в парламента...Имаме право да ги коригираме ако се заиграят с глупости. Както акционерите в акционерното дружество.
  2) да покажем на депутати и министри какво мислим без да излизаме по улиците и без да сваляме правителства.
  3) Ние да вярваме, че допринасяме за България като коригираме политиците, а не да живеем изолирано от тях.

  50 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. 44 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Мажоритарни избори в два тура (50+1%)

  При мажоритарно гласуване в два тура на териториален принцип и без намаляване на броя на депутатите ще знаем кой точно е нашият представител в парламента, ще можем да изоскваме от него и да го отзоваваме. Също така това потенциално ще увеличи броя на парламентарно представените партии, което пък намалява шансовете за договорки, натиск и влияние

  18 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Отваряне на всички досиета.

  Ако искаме промяна, трябва да започнем с това.
  Нека станат публично достояние всички досиета а всеки, който има такова не трябва да има нищо общо с политиката.

  129 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  6 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Отпадане на държавната субсидия за всички партии - и парламентарни и непарламентарни.

  Да се издържат от членски внос и от дарения, които задължително да обявяват - така за всички ще е ясно кой на кого плаща и за какво. В случай на укриване на спонсори - тежки санкции.

  213 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  23 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Прекратяване на споразумението за екстрадиране на българи в САЩ

  Нека българите да бъдат съдени от български съд, вместо да бъдат изпращани в американски.

  Това е сериозен проблем, защото по този начин ние трябва реално да се съобразяваме с американското законодателство, по което изненадващо можем да се окажем подсъдими (ясно е, че говоря за случая Гергана).

  Там например има смъртно наказание, тук няма. Там има строги антитерористични закони, както и строги закони срещу пиратството, по които почти всички в Европа сме престъпници.

  Ако Исландия няма споразумение за екстрадиране в САЩ, значи и тук то може да се премахне.

  Поздрави

  25 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Гражданско определени критерии за това кой може да е депутат, за да се гарантират чисти и морални изборни листи на всички партии.

  За да те наемат на работа където и да е днес минаваш през няколко интервюта, оценки и преценки…. А за една от най-отговорните длъжности – тази на депутат е достатъчно да си послушен и/или да си платиш, за да влезеш в листите. Искам да има гражданско определени критерии, за това кой може да е депутат и всяка партия в предстоящите избори да докаже, че в листите й има само такива хора.
  Например в листите да има хора с доказани обеществено полезни ангажименти, доказан практически опит в дадена професионална сфера, чисто минало, и ясни лични приоритети за 4-те години на мандата…

  36 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Две идеи за по-голяма представителност на хората

  1. Мажоритарни избори - гласуваме само за личности. Партиите пак могат да участват, но с личностите си, конкурирайки се с други личности (специалисти, лидери на мнение и др.).

  По този начин ще гласуваме за живи хора и няма после да се чудим - защо ние сме гласували за една хубава партийна платформа, а в парламента са се озовали бандити, ченгета, педофили и всякакви твари ...

  2. Референдуми по всички ключови въпроси - национални, регионални и общински. Близо до швейцарския модел - всеки град, регион и цялата държава гласуват по различни въпроси (назначения, големи инфраструктурни проекти и др.).

  Поздрави

  195 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  5 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. 167 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  11 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. 3 прости начални промени

  1. Намаляване на броя на депутатите на около 100. 240 са прекалено много, повечето нищо не правят, освен това действията на някои от тях по - лесно могат да се прикрият
  2. Намаляване на процента за влизане в парламента - влизане на по - малките партии, по трудно коалиране и монопол
  3. Намаляване на подписите за референдум - позволяване на гражданите да вземат по - активно участие в решенията. За целта тези референдуми трябва да са електронни, като предварително всяка партия представя чрез своите специалисти обосновките си защо според тях трябва нещо да се случи или не трябва. Естествено информационните…

  239 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  15 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Предлагам промяна в Конституцията в частта Народно събрание

  Моята идея е да се промени изискването за кандидатсването за народен представител: първо, да не е бил лишаван от свобода, поставян под запрещение и да не е бил осъждан за каквито и да било престъпления второ да има поне средно или основно образование и да е на минимум 25 години.

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Промяна на начина на междуфирмени финансови отношения

  1. Промяна на прага за кешови разплащания. Максимум 1000 лв.
  2. Използване на чекове, тип Записна заповед, които да имат падеж, който автоматично да се осребрява от банката издател
  3. Създаване на силна междубанкова система за необслужване на некоректните търговци.

  Това е съвсем на кратко. Системата работи в Румъния, където междуфирмената задлъжнялост е минимизирана.

  19 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Промени в изборния кодекс!

  Какви промени според вас трябва да се направят в изборния кодекс за да има реален положителен ефект за България?

  11 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
1 2 3 4 5 7 Next →
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base