Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

ОСНОВНИ ПРАВА И ПРИНЦИПИ на БЪЛГАРИЯ

ОСНОВНИ ПРАВА И ПРИНЦИПИ
на БЪЛГАРИЯ
(Създаването им започна на 2 февруари 2016 година.)

Ние, Суверенът на България – Българският народ, сме щастливи и благодарни, че вече имаме ОСНОВНИ ПРАВА И ПРИНЦИПИ, които правят България рай,
и които се разпространяват по целия свят.
НАПРАВЕНО Е!

ОСНОВАНИЯ И ПРЕДИСЛОВИЕ
Българската конституция публикувана в бр. 56 от 13 юли 1991 г. на „Държавен вестник” е незаконна, поради факта, че бившият Президент Желю Желев не я е обнародвал, както Чл 143, ал.4 от Конституцията на Народна Република България постановява.
Има липса на легитимност на съдебната власт, от което следва, че всички регистрации и пререгистрации на политическите партии в Република България, извършени от съдилищата след 13.07.1992 г., не могат да пораждат правни последици, присъщи на легитимните съдебни актове.
Оттук идва и липсата на легитимност по отношение на народните представители, на народното събрание, което означава, че има липса на легитимност на изпълнителната власт – на правителството.
Още, „Чл.60./1/ Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със ЗАКОН, СЪОБРАЗНО ТЕХНИТЕ ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО.” Такъв закон, определящ размера на данъците и таксите според доходите и имуществото на отделния човек, не е приеман след 13.07.1991 г.” (За повече информация вижте https://bestpreference.com/няма-данъци/?lang=bg)
Съдебната власт доказа неспособността си да защити интересите на Суверена на България - Българския народ. Служителите на закона би трябвало първи да сигнализират за незаконните постановления и укази в страната, но вместо това са предпочели да практикуват своята професия изцяло на незаконна основа и корупцията сред някои от тях е забележителна:
http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/02/11/139111/във-всс-започва-проверка-на-магистратите-с-депозити-в-ктб-/
Списък на влоговете на филически лица
http://dif.bg/wp-content/uploads/2016/02/List_art62-12-5-FL_lci.pdf
Списък на влоговете на юридически лица
http://dif.bg/wp-content/uploads/2016/02/List_art62-12-5-UL_lci.pdf
Списък на влоговете на политически партии
http://dif.bg/wp-content/uploads/2016/02/List_art62-12-5-PP_lci.pdf
Вторият списък съдържа консултантски договори, договори за наеми и други контракти, сключени между КТБ и същия кръг лица
http://dif.bg/wp-content/uploads/2016/02/List_art62-12-6_lci.pdf.
http://dobrich.topnovini.bg/node/621555 „Калинката от Добруджа“ в ДАНС платила 300 бона кредити за ден.

Следвайки примера на Исландския народ, който използва платформата на Фейсбук, за да пренапише конституцията си след банковия колапс в страната си през 2008, ние – Суверенът на България – горди Българи, наследници на древна култура, населяващи изключително богата на природни ресурси и красота страна и тези, принудени да я напуснат, се обединихме, за да участваме в създаването на едно справедливо общество, без партии, без органи за контрол, без лидери и господари; общество, където ценности като обич, доброта, толерантност, взаимопомощ и сътрудничество мужду хората, благодарност, признателност, състрадание, грижа за всяко човешко същество, растения и животни са на почит; общество на хора, живеещи на принципа да възтановим поне толкова, колкото унищожим. Общество, където всички имат еднаква възможност да живеят един достоен и свободен живот с неотменими, човешки права.
Тук са насоки за създаване на едно бъдеще, което обхваща прехода от системата за контрол към системата на самоуправление действащо на практика.

Създаването на ОСНОВНИТЕ ПРАВА И ПРИНЦИПИ на България става открито, онлайн. Те са нашият принос към мира и хармонията между Хора и Природа, наша отговорност пред родителите ни, децата ни, идните поколения и майката Земя.

ОСНОВНИТЕ ПРАВА И ПРИНЦИПИ на България са върховен закон, който трябва да се спазва от всички.

* * *

ДЪРЖАВНОТО (САМО)УПРАВЛЕНИЕ Е МНОГО ПРОСТО,
КОГАТО ИМАМЕ ДОБРОТО НА ВСИЧКИ ПРИСЪРЦЕ

* * *

ОБОБЩЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА
* Всеки Българин има право на живот и е свободен да бъде себе си.
* Всеки Българин e отговорен за развитието на своите таланти и живота си.
* Всеки Българин е отговорен за развитието на свои здравослосни навици.
* Всеки следва своя духовна практика, направляван от собствената му душа.
* Няма една абсолютна за всички истина, модел на живот или религия.
* Всеки един Българин еволюира в свое собствено темпо. (Развитието на една личност започва от люлката и продължава до последния ѝ момент на Земята.)
* Всеки има право да трупа свой опит, да развива духа си и да разширява мирогледа си.
* Всеки има право да да следва своята амбиция и да се развива в една или друга посока, знаейки, че разполага с нужните ресурси и подкрепата на околните.
* Никой няма право да пречи на това развитие, а да способства.
* Никой не може да си присвоява правото да налага своята воля на другите.
* Всеки e различен и всеки допринася за развитието на обществото по различен начин.
* Разменната монета еволюира от сегашните физически или електронни пари, към единици за обмяна, докато развием едно обществото, където всеки един от нас подарява това, което произвежда.
* Всякакъв вид услуги се предлагат и всеки вид продукция се споделя безплатно и безусловно, така че да получим всичко, от което се нуждаем, създавейки една мрежа от безкрайно даване. (Резултатът от това е, че необходимостта на някой да граби, краде или мами, е елиминирана, защото всеки е задоволен.)
* Всички решения се дискутират и координират от всички за доброто на всички.
* Притежаваме и обитаваме къщи или парчета земя на свободната воля и за нужната продължителност от време, постоянно отговорни за доброто им състояние.
* Собственици сме, без никаква реална собственост или юридическа документация. (Така или иначе всичко, което притежаваме на Земята е за временно ползване.)

Всички хора обитават планетата Земя спокойно, в хармония с всичко и всички, помагайки си.

ВЪВЕДEНИЕ И ПОЯСНЕНИЯ
* Думата конституция/constitution не се употребява тук, тъй като тя не отговаря на смисъла на този документ, както по съдържание, така и заради историческите й корени. (Тук не става дума за система ограничаваща функциите на правителството и други институции, защото такива няма.)
* По същите причини думата държава/state не се използва. Тя е заменена с думата страна/country. (Тук думата страна/country се употребява в смисъл на територия, а не в смисъл на държава, управлявана от правителство.)
* Въвежда се почeтна, първа, главна буква за всички думи с корен 'Българ'.
* Природа също се изписва с почeтна, първа, главна буква.
* Българското знаме и Българските символи да се носят от всички Българи във всяка възраст, по всяко време на годината. (Пример: на балкони, прозорци и покриви, по дрехи, чанти и обувки, в коли, влакове и камиони.)
* ОСНОВНИТЕ ПРАВА И ПРИНЦИПИ на България се намират в пълен текст наhttps://bestpreference.com/основни-права-и-принципи/
Подписването на ОСНОВНИТЕ ПРАВА И ПРИНЦИПИ на България се прави от всеки Българин, от двата пола, от 10 годишна възраст до неограничена горна възраст на сайта http://box.citizen.bg/forums/211838-Идеи-citizen-bg
* Използват се полетата за коментари, на двата сайта, за правене на предложения към документа.
* ОСНОВНИТЕ ПРАВА И ПРИНЦИПИ на България се разпространяват свободно от всички участници в създаването им по всички социални мрежи, на който и да е чужд език.

9 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Pett Corby commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Гласувайте за "ОСНОВНИ ПРАВА и ПРИНЦИПИ на БЪЛГАРИЯ", следвайки този директен линк http://www.opinionstage.com/polls/2358124/, както и в началото и края на документа, с пълният им текст, следвайки този линк: https://bestpreference.com/основни-права-и-принципи/, в който са описани стъпките за излизане на обществото ни от контрола на 1% управляващи България и света и развитие на едно свободно общество, добро за 99% от Българите и хората по света.

    Или участвайте в писането им като оставите предложение.

Feedback and Knowledge Base