Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Задължителен ежегоден преглед за психиатрична пригодност на депутатите

Причината - погледнете Сидеров... няма нужда да сте специалисти за да разберете...

19 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Деян Тодорински shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Димитър commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    особено такива като Сидиров дето в главите им и саморазправата

Feedback and Knowledge Base