Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Задължителен ежегоден преглед за психиатрична пригодност на депутатите

Причината - погледнете Сидеров... няма нужда да сте специалисти за да разберете...

19 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Деян Тодорински shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Димитър commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    особено такива като Сидиров дето в главите им и саморазправата

Feedback and Knowledge Base