Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

ДА БЪДЕ УЧРЕДЕНО ОТ СРЕДИТЕ НА НАЙ-АКТИВНО ПРОТЕСТИРАЩИТЕ: ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ”НЕЗАВИСИМОСТ” ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ !

За целта да бъдат излъчени измежду емблематични личности на протеста членове на Временен Изпълнителен Съвет, които да изработят Проекто-Устав и да подготвят и насрочат свикването на Общо Учредително Събрание за приемане на Програма и Избор на Изпълнителни органи ! Изборът на членове, както на Временния Изпълнителен Съвет, така и на Изпълнителните органи да става на база на критериите, заложени в предложение № 14 и с писмената препоръка на седем емблематични личности на протеста. В Програмата задължително да залегне „Избор на Експертен Кабинет в сянка”! Желателно е движението да носи името на символичния за настоящите протести площад „Незвисимост”.

26 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base