Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

ДА БЪДЕ УЧРЕДЕНО ОТ СРЕДИТЕ НА НАЙ-АКТИВНО ПРОТЕСТИРАЩИТЕ: ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ”НЕЗАВИСИМОСТ” ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ !

За целта да бъдат излъчени измежду емблематични личности на протеста членове на Временен Изпълнителен Съвет, които да изработят Проекто-Устав и да подготвят и насрочат свикването на Общо Учредително Събрание за приемане на Програма и Избор на Изпълнителни органи ! Изборът на членове, както на Временния Изпълнителен Съвет, така и на Изпълнителните органи да става на база на критериите, заложени в предложение № 14 и с писмената препоръка на седем емблематични личности на протеста. В Програмата задължително да залегне „Избор на Експертен Кабинет в сянка”! Желателно е движението да носи името на символичния за настоящите протести площад „Незвисимост”.

26 гласа
оценка
влезте
Проверка!
(мислене ...)
Reset
или да влезете в
  • facebook
  • google
Влезли сте като (Излизане)
Имате останали! (?) (Мислене…)
анонимен споделя тази идея  ·   ·  Отбележи идеята като неуместна…  ·  Администратор →

0 коментара

влезте
Проверка!
(мислене ...)
Reset
или да влезете в
  • facebook
  • google
Влезли сте като (Излизане)
Подаване на ...

Обратна връзка и база от знания