Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Предложение от граждани за промяна на политическия модел Време е за нова, стабилна и просперираща България! Ние обикновенните граждани см

Предложение от граждани
за
промяна на политическия модел

Време е за нова, стабилна и просперираща България!
Ние обикновенните граждани сме заедно и сме обединени днес за да разбием модела за
придобиването на власт и нейното упражняване!
Защото 26 години по-късно, всичко градено от българското общесто е продадено, раздадено и
подарено. Всички ние станахме свидетели на олигархичното управление, източващо
българските капитали и унищожаващо всичко свято, градено с години и труд от поколенията!
Публична тайна е, че приватизацията беше неуспешна и до днес няма търсене на отговорност от
„тогавашните“ управляващите за небрежната държавната политика.
Как бихме искали да излгежда един
нов модел на управление.
За да има реална промяна в системата трябва да се премахне сегашния модел на управление,
който съдържа в себе си думата „ОПОЗИЦИЯ“.
В момента, всеки 4 години ние избираме 240 депутата от които между 100-120 винаги са в
ОПОЗИЦИЯ и не вършат НИЩО ПОЛЕЗНО за държавата.
За какво ни е този модел в който, само се оплюват и компроментират избранниците на народа.
За това ние прелагаме:1. Всяка политическа сила, която е избрана да присъства в Народното Събрание да
получава МИНИСТЕРСТВО.
2. Промяна в Конституцията с която да се гарантира свикването на Велико Народно
Събрание на всеки 10 години задължително, където да се определят приоритетите на
страната.
3. Задачата на Великото Народно Събрание, където участват всички парламентарно
представени ПП и други имат основната задача да подредят, съставят и дефинират нови
министерства, като редът на подредба от 1-10 примерно да бъде съобразен с
приоритетите за развитието на България в определени сектори.
Пример:
Приоритети на България за следващите 10 години са:
1. Земеделие – защото има да се усвояват пари по европрограми или има нужда
от развитието му важно за страната и региона.
2. Енергетика – очертава развитието на България, като енергиен източник за
Балканите или е част от модела за развитие на лека и тежка промишленост в
страната.
3. Туризъм – анганжименти в областа на гарантиране на заетостта и
рекламирането на България, като всесезонна туристическа дестинация.
(All seasons destination)
и така нататък за всички останали министерства избрани от Велико Народно
Събрание.
4. Всяка парламентарно представена ПП получава МИНИСТЕРСТВО задължително, като кое
министерство ще получи зависи от броя на мандатите и приоритетите гласувани от
Велико Народно Събрание.
Пример:
За периода 2013 – 2023 година ВНС е решило, че България ще се развива в
посока:
1. Земеделие
2. Енергетика
3. Икономика
4. Туризъм
5. Култура
6. Образование
7. т.н.Първа политическа сила получава първите 4 или 6 министерства по ред на министерствата.
Втора политическа сила получава следващите 3-4 министерства.
Трета политическа сила получава следващите 2 министерства.
И така нататък.
5. Всички политически сили участват заедно в заседанията на Министерски Съвет със своите
министри.
Добрите страни:
1. По този начин ОПОЗИЦИЯТА липсва, защото всяка партия работи с определен брой
министерства, създава закони, програми и ги предлага за гласуване в парламента.
2. Всяка ПП има възможност да упражнява контрол чрез гласуване на предлагани
законови промени, както и да дискутира предложената програма.
3. Първа политическа партия разполага с най-важните министерства, като Икономика и
Финанси, които отпускат парите на останалите министерства и може да контролира тези
министрерства в известна степен, като се съобразява с приоритетите заложени за
страната.
4. Дебатите по време на избори ще бъдат ПРОГРАМНИ и по МИНИСТЕРСТВА и така
обществото ще получава пълна и актуална информация за това коя политика да избере.
5. Ще има ясен и дефиниран път за развитие на страната за следващите 10 години.
6. Възможни са голям брой коалиционни партньорства предвид свързаността на
секторите.
7. Мотивация за работа и съсредоточаване върху конкретен брой проблеми и взимане на
бързи решения.
8. Излизане от сегашният политически модел – на недеволство и опозиция.
9. Всички ПП ще имат достатъчно работа с министерствата си.
10. Политическия модел „Ляво“ , „Дясно“ и „Център“ ще отпада...Послепис:
Плана за действие гласуван от Великото Народно Събрание, може да бъде преразгледан при
възникване на форсмажорни обстоятелства като бедствия, война и други.
Смятаме, че този НОВ МОДЕЛ на управление ще бъде гарант за стабилно управление и бързо
развитие на България.
Този план ще бъде разпространен до всички парламентарно представени български партии и до
медиите.
Този план изготвиха гражданите:
Борис Соколов – sokolov.boris@gmail.com
Петър Иванов – boksiora@gmail.com
19.06.2013г.
Гр. София

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Boris Sokolov shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • K commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    На практика това което предлагате се реализира и сега (изключвам ВНС) в един коалиционен модел. Трябва да си задаем въпроса кой ще избира министрите - защото ако е парламента при неравномерно присъствие - ще се види зор. За да има реализация следва да се предвиди максимален брой места за ПП и в последствие евентуално дялово разпределение . Естествено 100% не трябва да дава мнозинство т.е. под 50%. Но така не мисля че ще се реализира нищо повече освен Унгарския модел.

Feedback and Knowledge Base