Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Забрана на системата със сини зони за паркиране на автомобилите

Сините зони не са решение на проблемите с паркирането на автомобилите в натоварените части на градовете. Единствено облагодетелствани са богатите, за които не е проблем да плащат. Т.е. това е система, при която само богатите приоритетно получават място за паркиране върху обществена територия, която принадлежи на всички.

9 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
farior shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • farior commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Аз и сега не си намирам. Ако си намеря случайно, то ще е за сметка на някой, който не може да си го позволи. Това ли е демокрацията, която желаем - "набутай другарчето си". При условие, че съществуват сигурно стотици идеи за намаляване на натоварването. Като започнем със задължителните подземни гаражи на новопостроените сгради (това най-после да започне наистина да се прави!), изграждане на многоетажни общински паркинги, споделени автомобили и т.н. Аргументът "така е по цял свят" или "всички така правят" ни води само към старите и установени проблеми.

  • K commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Така е в цял свят. Целта не е да се даде парко мястно на този който може да си плаща, а по-скоро този който не може (иска) да си плаща да не идва с кола. Ако това което предлагаш се осъществи въобще няма да можеш да си намериш място дори и да искаш да си платиш.

Feedback and Knowledge Base