Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Предлагам създаване на нова политическа партия,в която да членуват всички,които не са доволни от политическите партии,които съществуват в Ре

Предлагам създаване на нова политическа партия,в която да членуват всички,които не са доволни от политическите партии,които съществуват в Република България към този момент.В тази ПП би трябвало да членуват и да се привлекат:учители,лекари,детски учителки,студенти,ученици /във възраст разрешаваща гласуването на парламентарни избори/,работници/нископлатени/ и в средни нива на позиции във фирми,преподаватели в университети,държавни служители и други.Тази ПП трябва да се сформира от будни българи,хора,които се интересуват от своето бъдеще и бъдещето на децата на България и бъдещето на обществото и най-вече хора,които са с широко и съзидателно виждане за живота и не са "коне с капаци"-най-вече студенти,преподаватели във ВУЗ,СУ и основни училища,лекари и ученици,имащи право да гласуват и др..В партията трябва да бъдат привлечени всички българи,които са недоволни от съществувашите партии към този момент в България-от тяхната етика и отношение към Народа.Към партията могат да бъдат включени максимален брой от съществуващи ПП,които имат твърди гласоподаватели,но на лидерите на тези партии няма да се дават управленски постове при печелене на парламентарните избори;лидерите на тези политически партии ще имат ръководни функции в съществуващата нова ПП и ще координират приобщаването на своите избиратели на старата си ПП към идеите и основополагането на новите ценности на новата ПП за нов морал във вътрешната политика и отношения в Република България и ежедневното им осъществяване от членовете на новата ПП и приканването и привличането на нови членове към тази ПП от страна на нейните членове.За новата ПП трябва да бъде написан и реализиран в последствие Указ,,чиито точки трябва максимално изчерпателно да съдържат и посочват точки и действия,които да показват модел на действие на политиците,които са членове на тази ПП,а и на нейните членове/по желание/,който да е в разрез и противоположен на видяното от Народа от страна на политиците и държавата и институциите в последните 24-45 години и който да е основан на Християнските морални норми и вид добродетели и градивни и съзидателни принципи и модели на отношения между хората в държавата и останалите държави от планетата,която населяваме както и да съдържа точки водещи допросперитет на държавата и хората живеещи в нея;към Указът в последстви могат да се добавят и нови точки,но само точки свързани с норми и действия,противоположни на видяното от политиката през последните 24 години и точки свързани с християнски добродетели,друг вид добродетели основани на Хритиянството или друга религия и норми основани на градивното и съзидателното действие.Новата ПП няма да използва държавната си субсидия,тоест ще използва само част от нея-за наеми на помещения свързани с дейността на партията,както и разходи при избори,заплати на членове от структурата на партията/само хора,които извършват някави реални действия свързани със съществуването и дейността на партията/,наемане на хора при нужда за политическата дейност на партията,като всички раходи на партията ще са публично обявени;всички останали пари от държавната субсидия на партията ще бъдат пренасочени за лечение на нуждаещи се и за благоустройство на градове и села и подобни каузи като пред обществото ще бъде огласено точно за какво се дават тези пари.
Остава някой да реализира това ако сметне,че си струва нещо от него.
Чрез реализирането на тези идеи ще има по-малко недоволни и повече доволни жители и граждани на Република България.
Работата по този проект ще доведе до просперитет и благоустройство в България.

20 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
swowkii shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

4 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
 • Емил Павлов commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Съгласен съм до голяма част освем с две малки подробности:
  1. Според религията няма място в политиката
  2. Събирането на съществуващи партии само заради гласоподаватели е морално грешно.

 • swowkii commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Към създаването на нова ПП и създаването на нов морал във вътрешната политика в Република българия могат да се включат и хора на ръководни,мениджърски функции във фирми и учреждения.

 • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Това предложение на практика в голяма степен се припокрива с предложението
  "ДА БЪДЕ УЧРЕДЕНО ОТ СРЕДИТЕ НА НАЙ-АКТИВНО ПРОТЕСТИРАЩИТЕ: ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ”НЕЗАВИСИМОСТ” ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ" Затова е уместно двете предложения да се обединят и прередактират в следното предложение:
  ДА БЪДЕ УЧРЕДЕНО ОТ СРЕДИТЕ НА НАЙ-АКТИВНО ПРОТЕСТИРАЩИТЕ: ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ”НЕЗАВИСИМОСТ” ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ, КОЕТО ДО НЯКОЛКО МЕСЕЦА ДА ПРЕРАСТНЕ В НОВА ПАРТИЯ !

Feedback and Knowledge Base