Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Предлагам за влизане в домът ти,да можеш да използваш законното ти оръжие,като това да се смята за неизбежна самоотбрана и не носиш отговор

Предлагам за влизане в домът ти,да можеш да използваш законното ти оръжие,като това да се смята за неизбежна самоотбрана и не носиш отговорност.
И без това хората нямат чувството на сигурност в съдебната система и МВР,поне да имат възможност да се защитават.

63 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Илчо Илчев shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Това трябва да стане като в Щатите, влезнал да краде теглиш му патрона и си приключил проблема, не после да лежиш в затвора заради това че си се опитал да защитиш себе си, дома си или семейството.

  • Камен Ангелов commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Защо да не носи отговорност? Ако е искал да се защити газов пистолет му стига.
    Животът трябва да се пази, не вещите.

Feedback and Knowledge Base