Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Предлагам да одържавим златните мини, защото България има 3 златни жили, които са най-големите в Европа - ИЗЛИЗАМЕ ОТ КРИЗАТА

43 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Идеята е добра,но мисля,че е добре да се информираме колко ще струват неустойките по договора с канадската фирма,по какъв начин ние бихме се справили с добива и обработката на злато и ако не можем ние ,срещу какъв процент възможно най-изгоден за България може да се даде златодобива на концесия на друга фирма.Когато си отговорим на тези въпроси,можеме и да дадем гласност на тази идея.

  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Направо Клондайк! Предлагам даже да ни се раздаде на всеки български гражданин над 13 години по една кирка и лопата и направо АТАКА към златните жили начело с г-н Сидеров! Той ще носи униформа и фуражка и камшик и ще ни надзирава дали си изпълняваме седмичният добив! И така ще превъртим минното дело и икономиката и ще станем господари на вселената! След което ще подчиним всички извънземни форми на живот, щото са боклуци, наркомани, алкохолици и лумпени. Ама няма да ги бием много, ако все пак се извинят на българският народ де! И те така!

Feedback and Knowledge Base