Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Предлагам всеки,който е роден в България и има бг паспорт да докаже,че е българин и да отиде поне веднъж в месеца на църква

10 гласа
оценка
влезте
Проверка!
(мислене ...)
Reset
или да влезете в
  • facebook
  • google
Влезли сте като (Излизане)
Имате останали! (?) (Мислене…)
Брод споделя тази идея  ·   ·  Отбележи идеята като неуместна…  ·  Администратор →

4 коментара

влезте
Проверка!
(мислене ...)
Reset
или да влезете в
  • facebook
  • google
Влезли сте като (Излизане)
Подаване на ...

Обратна връзка и база от знания