Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Предлагам всеки,който е роден в България и има бг паспорт да докаже,че е българин и да отиде поне веднъж в месеца на църква

10 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Брод shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

4 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Камен Ангелов commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Боже, това ми напомня на пионерската организация дето на две седмици политинформация задължително ни правеха. Вярата и хуманността не се нуждаят от задължителни мероприятия. А и не всички са християни, нали! Но те са българи колкото всеки друг роден в тази държава.

  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Xristiqnstvoto e samata istina vsichki drugi religii sa gibelni sekti i pagybni eresi.Samo v PRAVOSLAVIETO e istinata.

  • farior commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Каква е целта на това предложение? На пръв поглед целта е монопол на християнството като религия в България. Моля дайте по-конкретни насоки.

Feedback and Knowledge Base