Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Концепция на Виртуално Народно Събрание = ВНС, съставено от активната чат от Българския Национален Интернет Електорат = НИЕ!

Концепция на Виртуално Народно Събрание (ВНС) съставено от активната чат от Българския Национален Интернет Електорат (НИЕ!), от всеки и всички, представляващи чрез интернет себе си, групата, сдружението, партията, народа си!

Нека Тези, Които Имат Само Аргументи Защо Концепцията на ВНС Е НЕОСЪЩЕСТВИМА да продължават да разчитат на обикновеното ‘реално’ НС!!!
ВСЕКИ, КОЙТО ИМА КОНСТРУКТИВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОРАЗВИТИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА, Е ПОКАНЕН ДА ГИ СПОДЕЛИ И ДА СЪДЕЙСТВА!!!

ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА на концептуалното ВНС е, че то е с неограничен брой представители на БЪЛГАРСКИЯ СУВЕРЕН, ИМАЩИ ВОЛЯТА ДА ЗАЯВЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ ПРЕД Българския Национален Интернет Електорат = ‘НИЕ!’ и всички бългаски граждани.

ОСНОВНА OСОБЕНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ВНС Е, че то комуникира чрез елементарни електронни алгоритми, СЪЗДАДЕНИ ОТ ИНФОРМАТИЦИ, имащи професионално отношение към гражданските изяви и съдържанието им, А НЕ ОТ ПОЛИТИЦИ, имащи (тясно)партиен интерес и поставящи го над националния интерес, над този на НИЕ!, над този на избирателите си и често над този на партийната маса.

ЦЕЛИ на ВНС са да покани за съдействие нямащите доверие в ‘реалното’ НС и им предостави възможност да заявят мотивирани икономически и политически интереси, да приеме от тях предложения за тяхния приоритет и защита, да систематизира заявените интереси и приоритети и предложи възможни законосъобразни действия за защита на заявен интерес, да ги постави на обсъждане от НИЕ! и приемане от ВНС.

Теоретично НИЕ! би могъл да бъде представен изцяло във ВНС, ако всяко едно физическо лице участва дори с минимална активност във ВНС. На практика активността на някои лица от НИЕ! ще се ограничи до наблюдаване и поддържане на готовност за участие във ВНС при наличие на мотивация за изразяване на воля.

Теоретично и на практика ВНС в пълния си състав може да има ФУНКЦИЯ на втора Парламентарна ВИРТУАЛНА ‘КАМАРА НА ГРАЖДАНИТЕ’, КАКТО Е ПРЕДПИСАНО В ЧЛ. 1 НА ДЕЙСТВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ НА Р. БЪЛГАРИЯ:
„Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.”

Ако някога ПОЛИТИЧЕСКАТА ВОЛЯ на Нацията се приложи и чрез Конституция и Закон се уреди присъствена парламентарна ВТОРА КАМАРА НА ГРАЖДАНИТЕ, НИЕ! ще се включи в избора на достойни представители на гражданите подготвен!

ВИРТУАЛНАТА ‘КАМАРА НА ГРАЖДАНИТЕ’ няма да има това правно значение и власт, което би имала една ‘реална’ втора камара (след съответната ‘смяна на модела’ на правно устройство на Република България), НО ЩЕ ИМА ПОЛИТИЧЕСКОТО ВЛИЯНИЕ И СИЛА НА НИЕ! ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ДЕЙСТВИЯ от страна на органите на ‘реалната’ власт, които са разпознати като застрашаващи общ надпартиен интерес или като действия, застрашаващи национален интерес!

Виртуалната Камара или ВНС ще фокусира вниманието на НИЕ! и нацията върху конкретни начини за защита на надпартиен интерес и ще обединява под конкретна и актуална цел противопоставящите се на органите на реалната власт, когато те подготвят решения ощетяващи надпартиен интерес за сметка на нечий (тесно)партиен.

Пример би бил приоритетното ориентиране към надпартийно, общонационално противопоставяне на одобряването от държавни органи на сделката с ПОК ‘Доверие’.

КАК БИХА МОГЛИ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОЕКТОЦЕЛИ:

1. ИНТЕРНЕТ СПЕЦИАЛИСТИ програмират ‘търсачка’, която да ПОКАНИ всички социално активни във виртуалното българско пространство: създали сайт, личен или групов профил в социална мрежа, или по друг електронен път различими от останалите с помоща на ‘откриващи’ ги критерии.
1.1 Следват примерни ‘ключови думи’ = откриващи критерии:
‘пряка демокрация’, ‘електронно гласуване’, ‘граждански контрол’, ‘изборен кодекс’, ‘избирателен закон’, ‘мажоритарен вот’, ‘задължителен вот’.
1.2 Следват вашите предложения:

От финансово-техническа гледна точка програмирането на ‘търсачката’ на социално активни не би трябвало да възпре многобройните БГ-фирми, способни да я програмират в рамките на месец, да спонсорират НИЕ! със свой прототип на ‘търсачка’

ПОКАНВАМЕ ГИ ДА ЗАЯВЯТ ПОДКРЕПАТА СИ КЪМ ИДЕЯТА ЗА НИЕ! :) !

2. ПОКАНЕНИТЕ от ‘търсачката’, препредават поканата на всеки потенциален заинтересуван, след което всеки заинтересуван, отговаряйки положително на поканата, предоставя в електронен вид устава си и/или по друг начин идеите си за представителство на икономическия и политическия си интерес във ВНС.
2.1 ПРОГРАМА, да я наречем ‘ОБЩИЯТ ЗНАМЕНАТЕЛ’, групира с помоща на ‘изкуствена интелигентност’ - по значението на думите, с които са изразени, идеите и прави предложения за обединението на близки по значение идеи в една ПРОЕКТО-ИДЕЯ.

??НЕОБХОДИМ ЛИ Е ПРОЕКТОУСТАВ ИЛИ ПРОЕКТО УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВНС съставен от ‘ОБЩИЯ ЗНАМЕНАТЕЛ’ на базата на евентуалните устави/устройствени документи на отговорилите положително на поканата заинтересувани социално активни лица?

2.2 Обединените ИДЕИ, както и оригиналните, и евентуалния ПРОЕКТО УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК, както и оригиналните първоизточници се изпращат на всички заинтересувани за преосмисляне и всеки един желаещ да ПРЕДЛОЖИ НОВА ИЛИ редактира ПРОЕКТО ИДЕЯ ще има ПОСТОЯННАТА възможност да го направи по електронен път.
2.3 Виж 2.1! ОПРЕСНЯВАНЕТО НА ИДЕИТЕ и обединяването им от ‘ОБЩИЯ ЗНАМЕНАТЕЛ’ е един непрекъснат полу-автоматизиран процес.

3. ПОКАНЕНИТЕ от търсачката, препредават поканата на всеки потенциален заинтересуван и всеки заинтересуван, отговаряйки положително на поканата, предоставя в електронен вид ЦЕЛИТЕ СИ, мотивирани за защита на заявен надпартиен интерес и ПРИОРИТЕТА, който им дава за действено представителство на икономическия и политическия му интерес във ВНС.
3.1 ПРОГРАМА, да я наречем ‘ОБЩО ЗНАМЕ’, групира с помоща на ‘изкуствена интелигентност’ - по значението на думите, с които са изразени, ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ и прави предложения за обединението на близки по семантика ЦЕЛИ в една ПРОЕКТО-ЦЕЛ със средно-претеглен ПРИОРИТЕТ.
3.2 ПРОЕКТО-ЦЕЛИТЕ със съответните ПРИОРИТЕТИ, както и всички оригинални, се изпращат на всички заинтересувани за преосмисляне и всеки един желаещ да ПРЕДЛОЖИ НОВА ИЛИ редактира ПРОЕКТО ЦЕЛ има ПОСТОЯННАТА възможност да го направи по електронен път.
3.3 Виж 3.1! ОБНОВЯВАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ и обединяването им от ‘ОБЩОТО ЗНАМЕ’ е един непрекъснат полу-автоматизиран процес.

Н.Б. ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ МНОГО ВАЖЕН ИЗБОР ОТ ПОКАНЕНИТЕ И ЗАЯВИЛИ ВОЛЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ВЪВ ВНС – КОДЪТ НА АЛГОРИТМИТЕ ДА БЪДЕ ЛИ ОТКРИТ И ОТВОРЕН ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОРАЗВИТИЕ!

МОЛЯ СЛЕД ПРИМЕРНИТЕ ДА ДАДЕТЕ И ВАШИ АРГУМЕНТИ:

ЗА: ПРОЗРАЧНОСТ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА СКРИТА МАНИПУЛАЦИЯ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОРАЗВИТИЕ, ...

ПРОТИВ: ВЪЗМОЖНОСТ ЗА САБОТАЖ, ...

Гореизложената Концепция се нуждае от Вашия добронамерeн коментар и Вашите аргументирани конструктивни предложения за нейното доразвитие и конкретизация!

Моля, за Вашата реакция или редакция!

Петър Кирязов, 58,

pkirjazov@gmail.com

Information analyst oт Варна.

5 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Петър Кирязов shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Светлана Георгиева commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Допада ми идеята. Така хората, които се интересуват какво се случва в държавното управление, ще могат да наблюдават работата на "апарата" свободно, без бюрократични спънки. И всеки буден и здравомислещ българин да може да дава идеи и изказва мнение относно важни дела. Защото всеки е от значение.

  • Петър Кирязов commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Моля г-н Милен Атанасов, коментирал идеята на Анонимен за Успоредна система за мониторинг на правителството за възможност за връзка с него чрез интернет pkirjazov@gmail.com или Peter Krezo във ФБ!

Feedback and Knowledge Base