Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Бинарна изборна система. Мажоритарна и/или преференциално-пропороционална ... избирате ВИЕ в самия изборен процес.

1. Изборно Законодателство – въвеждане на бинарна (универсална) изборна система за парламентарните избори. Избирателят на изборите ще може да гласува /вариант А/ за мажоритарен кандидат или /Вариант Б/ за кандидат от пропорционално-преференциална партийна листа, или /Вариант В/ за двете.
Един примерен резултат от петмандатен избирателен район: 1. ААА - Мажоритарна номинация (34%), 2. БББ - преференциалнопартиен кандидат на партия Б (21%). 3. ВВВ - Преференциалнопартиен кандидат на партия В (20%). 4. ГГГ - /Втори/преференциално предпочетен кандидат на партия В (13%). 5. ДДД - Мажоритарна номинация (9%).
Достатъчно ограничение срещу неограничената площ на двата евентуални “бюлетинени чаршафи”/един мажоритарен и един пропорционално-преференциален/ следва да са минимален брой подписи, а не паричния депозит при равнопоставеност на мажоритарни и партийни подписки. Всеки активен избирателен субект може да участва по аналогия на горното при регистрация за парламентарни избори във /вариант А/ подписка за мажоритарен кандидат или /Вариант Б/в подписка за партийна листа, или /Вариант В/ за двете със собственоръчно отразяване на точен час и дата на полагане преди самия подпис. Всяко последващо участие на подпис от това лице не следва да се признава, а данните за подписките следва да се качват онлайн, но с достъп по персонален акаунт с информация само за себе си (потребителско име: ЕГН например),като фалшиво неоторизирано участие на данни за това лице в някакви подписки, за които лицето дори не е сънувало следва да може да се анулира със специално писмено изявление по образец от страна на ощетеното лице, подадено до общоизбирателния регистър на хартиен носител или с личен електронен подпис.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Горното процентно изражение може да се замени със стойности в абсолютни гласове (валидни бюлетини)

Feedback and Knowledge Base