Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ, КОИТО ПОМНЯТ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ И СЕГА СЪГРАЖДАТ БЪДЕЩЕТО НИ! В наименованието и в описанието на вашата

Желаете да промените България!? Да започнем със себе си!

Искате НОВ МОДЕЛ!? Моделирайте върху предложената идея!

2 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Петър Кирязов shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base