Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Предлагам временно outsource-ване на българското правораздаване

Тъй като стана пределно ясно, че МВР, ДАНС, прокуратурата и съда са разбираемо най-уязвими на влияния от мафията и пипалата на бившата ДС, а ние имаме спешна нужда от "изчистване на кочинката", предлагам следното:
1) Поканваме Европейския Съюз да поеме ръководството на съответните институции.
2) Заимстваме добри практики и специалисти от всички държави в ЕС, които да формират нови разследващи и правораздаващи органи на място на старите
3) задължително всички български служители на тези нови органи са без връзки със съществуващите такива и ако е възможно под определена възрастова граница
4) След заработването на новите институции разформироваме старите
5) Провеждане от новите институции на операция "Чисти ръце" с концентрация върху организираната престъпност, политическата класа и ДС преди и след 10.11.1989г.

19 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Димитър Копаров shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base