Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Децентрализация

Вече на всички е ясно, че мафията е в Парламента. Самият факт, че заместник-председателя на Народното събрание е престъпник говори сам по себе си. Струпването на цялата тази сила, власт, пари, влияние на едно място е много удобно за властимащите и убийствено за страната. Предлагам подписки за преместване Парламента в старата столица Търново. Ситуиране на съдебната власт другаде. Има примери и те са все успешни.

20 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Ади Стефанова shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base