Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Предлагам- 1)Страната се разделя на 240 избирателни окръга, по един за депутатско място,

Предлагам-
1)Страната се разделя на 240 избирателни окръга/секция, по един за депутатско място. Всеки избирател има право да се регистрира в който иска окръг/секция. Всеки избирател получава електронна карта , държавата създава служба "електронен глас" (по подобие на "електронен подпис).
Картите се доставят до получателя за сметка на бюджета 50% и на избирателя - 50%. Без карта не може да се гласува .
2)Избирателните секции се разделят на 3-групи. След приемане на закона следват избори - в група 1-ва - 6 месеца след закона, в група 2 - 18 месеца след група 1, в група 3 - 18 месеца след група 2. Впоследствие се запазва 18 месеца разлика между 2 групи.
3)Избирателите на една секция могат да отзоват депутат. Парламентът е длъжен да определи дата за избори на нов депутат в рамките на 2 месеца след отзоваването. След отзоваване депутатът губи статута на депутат; парламентарният списък и числата, свързни с кворума се редуцират с броя на отзованите депутати, Парламент с по-малко от 120 депутати се саморазпуска без отлагане, президентът назначава служебно правителство и насрочва общи избори до 60 дни.

4)Отзоваване се прави след гласуване. Гласуването се насрочва, ако 1/3 от избирателите го поискат. Всеки избирател може да поиска гласуване - по интернет или в РИК . Искането на избирател има давност 30 дни. Електронното проследяване на броя избиратели , искащи отзоваване, се осигурява от служба "отзоваване" в ЦИК. ЦИК е длъжна да инфрмира президента и парламента , когато броят на избирателите в една секция, едновременно искащи отзоваване на депутат, достигне 30%.
Парламентът е длъжен да насрочи гласуване в секцията, президентът е длъжен да обяви ситуацията - срокът и за двете е 7 дни.
5) Персоналът на служба "отзовававане" към ЦИК се назначава според ред и ценз , определени със закон. Нарушения на служебните задължения - прикриване на информация, фалшифициране на данни, изопачаване на данни - се наказва с уволнение, без признаване на прослужения в службата стаж като стаж за пенсия , връщане на всички възнаграждения, получени на тази месторабота.
6)Нарушенията на лица от парламента и прзиденството , свързаи с точка 4, се наказват по-начина - посочен в т,5, в удвоен размер.

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base