Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Предлагам майчинските и детски добавки да се дават според дипломата.

Ако си завършил основно-20 лв
Средно-40 лв
Висше-60лв

18 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Аз предлагам детските и майчинските да са % от данъка, който всяка майка е внасяла преди да роди. Или да е семеен. Така ще има естествен подбор до някъде защото някои групи хора само взимат от тази държава без да са дали и 1лв.

Feedback and Knowledge Base