Предложи идея за промяна в законодателството или важен обществен въпрос!

Предлагам,защото са нужни тези реформи

Главният прокурор и главният полицай на България да се избират мажоритарно. Да се гласува закон за лустрация и декомунизация на България.Електронно гласуване по интернет.Реформиране на учебниците и образованието с истинската история на България,а не русофилската или комунистическата писана след 9 септември 1944 година.

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Дани Данов shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Александър Христов commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    А защо не и родствените Българии в Евразия и тяхната съдба. Особено интересна е тази на Волжска България, нейното унищожение, както и съдбата на волжските българи и техните наследници. Тяхната борба за правото да се наричат българи има нужда от внимание и подкрепа.

Feedback and Knowledge Base