Александър Христов

My feedback

 1. 63 гласа
  оценка
  влезте
  Проверка!
  (мислене ...)
  Reset
  или да влезете в
  • facebook
  • google
  Влезли сте като (Излизане)
  Имате останали! (?) (Мислене…)
  Александър Христов подкрепи тази идея  · 
 2. 71 гласа
  оценка
  влезте
  Проверка!
  (мислене ...)
  Reset
  или да влезете в
  • facebook
  • google
  Влезли сте като (Излизане)
  Имате останали! (?) (Мислене…)
  Александър Христов подкрепи тази идея  · 
 3. 4 гласа
  оценка
  влезте
  Проверка!
  (мислене ...)
  Reset
  или да влезете в
  • facebook
  • google
  Влезли сте като (Излизане)
  Имате останали! (?) (Мислене…)
  Александър Христов commented  · 

  А защо не и родствените Българии в Евразия и тяхната съдба. Особено интересна е тази на Волжска България, нейното унищожение, както и съдбата на волжските българи и техните наследници. Тяхната борба за правото да се наричат българи има нужда от внимание и подкрепа.

  Александър Христов подкрепи тази идея  · 

Обратна връзка и база от знания