Емил Павлов

My feedback

 1. 20 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Идеи - Citizen.BG  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Емил Павлов commented  · 

  Анонимен, можеш ли да дадеш връзка, че не намирам идеята, за която говориш.

  Емил Павлов commented  · 

  Съгласен съм до голяма част освем с две малки подробности:
  1. Според религията няма място в политиката
  2. Събирането на съществуващи партии само заради гласоподаватели е морално грешно.

 2. 9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Идеи - Citizen.BG  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Емил Павлов supported this idea  · 
 3. 4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Идеи - Citizen.BG  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Емил Павлов supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base