swowkii

My feedback

 1. 20 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  Идеи - Citizen.BG  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  swowkii commented  · 

  Към създаването на нова ПП и създаването на нов морал във вътрешната политика в Република българия могат да се включат и хора на ръководни,мениджърски функции във фирми и учреждения.

  swowkii shared this idea  · 
 2. 6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Идеи - Citizen.BG  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  swowkii supported this idea  · 
 3. 24 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Идеи - Citizen.BG  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  swowkii supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base